Λεωφ. Νίκης 33
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 241 555
Fax: 2310 241 565
info@trofelia.gr
sales@trofelia.gr